Vannkvalitet i Norge

Vannkvaliteten i Norge er generelt bra på drikkevann i norske hjem på grunn av bruk av flere typer vannfilter. Ikke bare er uønskede partikler fjernet fra vannet, men man benytter også flere metoder for å desinfisere vannet før det sendes ut til norske husstander.

Man benytter både vannfilter med UV for å fjerne mikroorganismer som bakterier og virus fra vannet, i tillegg til at man benytter klor. I Norge benytter man mindre klor i vannet enn man kan oppleve i drikkevann til husstander i andre land. Få land har såpass rent vann som norske hjem på tross av at man benytter mindre klor.

Fortsatt ikke tilfredsstillende rent vann i alle deler av Norge

Men det finnes flere steder i Norge hvor vannkvaliteten ikke er på det nivået som kreves av mattilsynet. Selv om dette ikke betyr at det er spesielt risikabelt å drikke eller benytte vannet til matlaging. Mattilsynet har strenge krav til kvaliteten på vannet for å godkjenne vanntilførselen, så selv om kvaliteten ikke tilfredsstiller disse kravene overalt, så blir likevel vannet godt renset før det sendes ut til forbrukerne. Faktisk er Oslo en av byene hvor vannkvaliteten ikke er tilfredsstillende i vanntilførselen til alle hjem. Man jobber fortsatt med å øke andelen av vannverk som er godkjent av mattilsynet for å sikre kvaliteten av vannet ut til de fleste norske hjem. Andelen har økt vesentlig de siste tiårene, og man jobber fortsatt med å få flere og flere innenfor standarden som er satt av mattilsynet.

Vannkvaliteten i norske hjem er vesentlig bedre enn de fleste steder rundt omkring i verden da Norge bruker en del ressurser for å sikre rent vann til det norske folk. Rent vann sikrer at sykdommer ikke sprer seg gjennom vanntilførselen og reduserer kostnader forbundet med dårlig vann-relatert helse.