Vanndispenser for å bedre vannkvalitet

I Norge kan man vise til strenge krav for vannkvalitet i drikkevannet, men selv om man leverer vann ut til kundene som tilfredsstiller kravene, kan opplevd kvalitet være annerledes. I flere tilfeller har forbrukere opplevd at vannet som kommer fra springen er misfarget og har en usmak slik at det ikke frister å drikke vannet. Når man da har bedt om å få vannet vurdert, viser det seg at vannet er innenfor kravene som stilles til vannkvalitet. Det kan være flere grunner til misfargingen. I noen tilfeller kan det rett og slett være partikler i vannet som er mindre enn de som fjernes i vannfilteret det går gjennom før det sendes ut fra vannverket. Alternativt kan misfargingen skyldes metalliske stoffer som er plukket opp på vei ut til kunden.

Misfarget vann er i hovedsak ikke skadelig. Det kan til og med være usmak i vannet uten at det er skadelig. Smak er en individuell opplevelse, og kan ikke kvantiseres. Det er derfor vanskelig å påvise at vannet har en usmak, da det kan smake helt greit for en person, og ha en usmak for en annen. Når prøvene som tas for å sjekke vannet ditt viser at det er innenfor, og vannet er kraftig misfarget sik at det ikke frister å drikke det, kan det være frustrerende å se inspektørene dra sin vei uten å løse problemet ditt, da tallene viser at det ikke er noe problem. Men heldigvis finnes det løsninger. Du kan velge å investere i ditt eget vannfilter som filtrerer alt vannet før det kommer frem til springen, eller du har mulighet for å bruke en vanndispenser som inneholder vannfilter til å rense vann du ønsker å drikke. Dette kan være en vesentlig billigere løsning.

Misfarging og usmak selv om kravene tilfredsstilles

Selv om du opplever at vannkvaliteten er dårligere enn du trenger for å klare å drikke vannet, så kan det være at tester viser at det likevel er innenfor kravene. Som oftest vil vannet være rent og friskt etter det har gått gjennom den typen vannfilter som brukes for å filtrere vann som forsynes til husstander, men det er fortsatt mulig at det kan være misfarget og det også faktisk kan smake eller lukte annerledes enn det skal. Om det ikke kan påvises at vannet ikke tilfredsstiller kravene, så kan man risikere at vannverket lar vannet være som det er og mener det er godt nok. Når kravene er tilfredsstilt, men du ikke synes vannet er fristende å drikke, kan det være du må løse utfordringen selv.

Det kan gjøres med at du installerer et vannfilter eller du kan velge å rense vannet ytterligere i en vanndispenser. Sistnevnte vil være en rimelig løsning som gir deg rent drikkevann uten å måtte investere et større beløp selv. Men før du velger filtertype bør du finne ut hva som er grunnen til at vannet er misfarget. Om det kun er partikler i vannet, kan det være du kun trenger et mekanisk filter eller keramisk filter med meget små porer som slipper gjennom vann. Men det kan også være metallisk misfarging. I så fall, kan det være bedre med et vannfilter som renser ved hjelp av ionebytting.

Alle vannfilter krever vedlikehold eller regelmessig utbytting. Et filter som fungerer med ionebytting vil være oppbrukt etter et visst antall liter vann om det er mye metallisk forurensning i det. Da må man enten bytte filteret eller deler av det. Leverandør av filteret vil ganske sannsynlig tilby deler til filteret slik at du kan holde det effektivt. Mekanisk vannfilter har som oftest en membran eller et annet element som siler vannet. Dette kan ofte vaskes og behøver ikke byttes før det blir slitt.

Vannprøver viser tilfredsstillende kvalitet

Når man tar prøver av vannet, kan man bestemme ganske detaljert hvor mye forurensning som finnes i vannet. Når man da kan bestemme at det er innenfor tilfredsstillende nivåer, betyr de at vannet er trygt å drikke. Men det betyr ikke at vannet ser tiltalende ut. Du kan også utføre tester for å bestemme metallinnhold i vannet eller partikkelinnhold. Hvis du selv ønsker å gjøre dette, kan du få kjøpt sett med det du trenger for å ta prøver av vannet. Dette er gjerne basert på kjemiske tester.

Når du avklart hva som grunnen til forurensningen, kan du få tak i den typen vannfilter du trenger. Dette må monteres av en rørlegger, da det må inn på eksisterende vannrør for å kunne rense vannet. Om man forsøker å gjøre dette selv, kan man risikere vannlekkasjer. Men når man må benytte en rørlegger for å installere filteret, kan dette koste en del kroner. Om du heller velger en vanndispenser med vannfilter i vannbeholderen, så kreves ingen installering som du ikke klarer selv. Vannfilteret som kommer med vanndispenseren foretar en effektiv rensing av vannet slik at du blir kvitt så mye som mulig av misfargingen, og i tillegg tilsettes mineraler som skal hjelpe med en friskere smak.

Rensing av misfarget vann med usmak

Når vannet er misfarget, skyldes det ofte enten at det gjenstår partikler i vannet, eller at det det er metalliske partikler som forårsaker misfargingen og usmaken. Det er vanskelig å bestemme om det er en usmak. Men om det finnes, skyldes dette ofte partikler i vannet. Et partikkelfilter vil dermed gjøre en god jobb med å få vannet rent og friskt hvis partiklene har skylden. Om det også er metalliske stoffer i vannet, kan man trenge et filter med ionebytting-stoffer som trekker bort metallmolekyler. Denne typen filter kan kun gjøre jobben sin inntil evnen til å trekke til seg metallene forsvinner. Da må man bytte ut stoffet som trekker til seg metallene slik at vannfilteret igjen kan brukes på ytterligere mange liter vann.

Vanndispenser renser vannet med vannfilter og tilsetter mineraler

Om du vurderer at alt du egentlig trenger er å rense vann så det blir mer tiltalende å drikke, så kan du investere i en vanndispenser som har en vannbeholder med et påmontert vannfilter som kan byttes ut. Med denne typen løsning kan du for eksempel ha et vannfilter som starter med en mekanisk filtrering. Etter det ledes vannet gjennom ett til to nivåer med aktivt kullfilter som trekker ut kjemiske stoffer av vannet. Etter dette kan vannet føres gjennom flere nivåer med mineralkuler for smakstilsetning, for så å avslutte med et keramisk filter som filtrerer bort partikler og mikroorganismer helt ned til 0,1um. Med så lave porer i det keramiske filteret, får man bort det meste av partikler og mikroorganismer. Man får til og med filtrert bort det aller meste av virus og bakterier på denne måten, men i dette tilfellet er det ikke dette som trenger å filtreres bort da disse forsvinner i vannverkets filtrering.

I tillegg vil vanndispenseren i mange tilfeller også holde vannet kaldt. Så da får man til enhver tid rent vann med frisk smak som er kaldt og godt. Alt man behøver å gjøre er å fylle opp vannbeholderen regelmessig, så er vannet renset før det treffer bunnen av beholderen. Dette er en rimelig og bra løsning for å få bort misfarging som er i vannet fra springen slik at det blir appetittlig å drikke. Ved at vannet også er nedkjølt, er dette vannet friskere enn det andre, som ikke har misfarget vann, får rett fra springen.