Vann-relatert helse

Hvis man går 100 år tilbake i tid i Norge, så hadde Norge en generelt dårlig vannkvalitet. Med dette fulgte også generelt dårlig vann-relatert helse. På denne tiden slet man med mange sykdommer som smittet via vannkilder. Dette var en viktig grunn for at man økte fokuset på vannkvalitet i Norge.

Man ønsker å fjerne smitte via vannkilder som et utbredt problem og utviklet derfor metoder for å rense vannet for å fjerne smittekilder. Men dette var en prosess som tok lang tid. Man løste ikke disse smitteproblemene over natten. Mye ble investert i å rense vannet før man sendte det ut til forbrukerne for å bedre den vann-relaterte helsen. På denne måten kunne man sterkt redusere farlig smitte. Før man løste disse problemene opplevde man store utfordringer på grunn av vannkvaliteten. Flere sykdommer spredte seg raskt mellom innbyggere, og det gjaldt også dødelige sykdommer som rammet mange norske innbyggere. Det tok en del tid før man innså at smitten spredte seg via vannforsyningen.

Basis for bedring av vannkvalitet i Norge

Når man oppdaget at en del sykdommer spredte seg via vannforsyningen og forårsaket dødsfall i lokalbefolkningen mange steder, så ble det sterk fokus i Norge på å rense vannforsyningen. Etter mange år med utbygging av renseanlegg for vannforsyning til forbrukere, så har man sterkt redusert og nærmest eliminert smitte via vannforsyningen. Man har opplevd noen smittetilfeller med dødelig utgang i løpet av de siste tiårene, men dette har vært spesielle tilfeller som man siden har løst slik at de ikke skal forekomme igjen.