UV-filter eller alternativ desinfisering

Desinfisering av drikkevann er en viktig del av å oppnå god nok vannkvalitet i drikkevann for samtidig å ivareta vann-relatert helse i befolkningen. Det er flere måter å desinfisere vann på, men færre metoder som kan desinfisere store mengder vann.

Desinfisering med klor er en vanlig metode for rensing av drikkevann mange steder i verden, men i Norge benytter vi også UV-filtrering av vann. UV-filtreringen tillater at man kan ivareta vann-relatert helse med vesentlig mindre klor i vannet enn man benytter i utlandet. Selv om UV-filtrering renser vannet tilstrekkelig de fleste steder, brukes som oftest mindre mengder klor i tillegg for å være sikker på at nivået av mikroorganismer er tilfredsstillende. Flere og flere anlegg for rensning av vann i Norge benytter UV-filtrering, men denne typen filtrering krever en del investering. I noen anlegg velger man å ikke benytte klor hvis vannet kommer fra tilstrekkelig rent grunnvann.

Hvordan fungerer UV-filter

Hvordan fungerer UV-filter for å bedre vannkvaliteten? Ved å gjennomlyse vann med UV-lys, oppnår man at mikroorganismer og smittebærere drepes slik at vannet blir tilnærmet fritt for farlige mikroorganismer. Men selv om UV-filter er en effektiv metode for å ta livet av mikroorganismer, så vil alltid noen komme gjennom. Dette er grunnen til man i tillegg benytter klor i vannet for å være sikker på at vannet er tilstrekkelig desinfisert. Inntak av større mengder av klor kan være skadelig, og derfor tilstreber man i Norge å redusere klor-nivået slik at det ikke er skadelig å drikke vannet. Mange steder i utlandet benyttes fortsatt store mengder klor i vannet i stedet for mer moderne metoder. Grunnen til dette er som oftest kostnader. Det er billigere å desinfisere drikkevannet med klor enn det er med å benytte UV-filtre for alt drikkevannet som sendes ut til forbrukerne.