Hvorfor benytter man desinfisering i stedet for destillering?

En av de mest effektive metodene for å oppnå god vannkvalitet, er destillering av vann. Ved destillering av vannet fordampes vannet for så å kondenseres igjen i en annen vannbeholder. Med destillering økes mulighetene til å fjerne mikroorganismene vesentlig i forhold til de fleste andre metoder. (mer…)

Vann-relatert helse

Hvis man går 100 år tilbake i tid i Norge, så hadde Norge en generelt dårlig vannkvalitet. Med dette fulgte også generelt dårlig vann-relatert helse. På denne tiden slet man med mange sykdommer som smittet via vannkilder. Dette var en viktig grunn for at man økte fokuset på vannkvalitet i Norge. (mer…)

Forskjell mellom vannfiltrering av drikkevann

For å få rent drikkevann ut til alle husstand benyttes det flere typer vannfiltrering for å bedre vannkvaliteten. (mer…)

Vannkvalitet i Norge sammenliknet med andre land

I Norge har vi strenge regler for hva som kreves for forsyning av drikkevann. Private og offentlige vannverk blir regelmessig testet for å kunne påvise at de fortsatt leverer vann i forhold til vannkvaliteten som kreves. Kvaliteten som blir levert skal godkjennes av mattilsynet, og målet er at flest mulig skal være godkjent. I flere fylker er så lite som 50-60% av befolkningen tilknyttet vannforsyning som tilfredsstiller kravene som stilles for rent vann i Norge, men det er også fylker som har opp i mot 80-90% av befolkningen tilknyttet tilfredsstillende vannforsyning. Det betyr ikke at de resterende ikke også har bra vannforsyning, men det betyr at man har påvist høyere nivå enn maksimumskravet av en del faktorer som måles for å avgjøre vannkvaliteten.
(mer…)

Effekten av korrosjon på vannkvaliteten

På grunn av korrosjon fra rør og rørsystemer, kan vannet få for høyt innhold av metaller. Får vi får høyt metallinnhold i vannet, kan dette være skadelig og påvirker det vannkvaliteten. Dette skjer i hovedsak på grunn av surheten i vannet.
(mer…)