Vannkvalitet i Norge

Vannkvaliteten i Norge er generelt bra på drikkevann i norske hjem på grunn av bruk av flere typer vannfilter. Ikke bare er uønskede partikler fjernet fra vannet, men man benytter også flere metoder for å desinfisere vannet før det sendes ut til norske husstander. (mer…)

Vanntemperatur og filtrering

I Norge er man vant til å kunne stole på at behandling gjennom vannfilter gjør vannet trygt å drikke rett fra springen. Men selv om man har filtrert vann i rør inn til huset, så kan man fortsatt oppleve at vannet får tilskudd av bakterier på veien gjennom rørsystemet. Det er noen faktorer vi bør vite om for å unngå at vi får nye bakterier i vannet. (mer…)

Vannkvalitet i Norge sammenliknet med andre land

I Norge har vi strenge regler for hva som kreves for forsyning av drikkevann. Private og offentlige vannverk blir regelmessig testet for å kunne påvise at de fortsatt leverer vann i forhold til vannkvaliteten som kreves. Kvaliteten som blir levert skal godkjennes av mattilsynet, og målet er at flest mulig skal være godkjent. I flere fylker er så lite som 50-60% av befolkningen tilknyttet vannforsyning som tilfredsstiller kravene som stilles for rent vann i Norge, men det er også fylker som har opp i mot 80-90% av befolkningen tilknyttet tilfredsstillende vannforsyning. Det betyr ikke at de resterende ikke også har bra vannforsyning, men det betyr at man har påvist høyere nivå enn maksimumskravet av en del faktorer som måles for å avgjøre vannkvaliteten.
(mer…)