Service

Periodisk rengjøring av vanndispenseren er bra for maskinen og bra for vannkvaliteten.
Vannet smaker da bedre og er mer attraktivt, med all slags helsemessige fordeler.

Mange tror dette bør utføres av fagkyndige, men prosedyren er like enkelt som å rengjøre kjøleskapet hjemme..

 1. Dra ut strømkabelen.
 2. Ta av vanndunken eller vannbeholderen.
  Har du en vannbeholder som du fyller på selv, kan du gi delene en omgang i oppvaskmaskinen; sjekk med leverandøren hvilken deler som bør vaskes for hånd.
  Noen beholdere har et filter. Man skal unngå å bruke såpe for å rengjøre filteret for å slippe å ha såpe oppi det. Det holder da med å rengjøre utsiden av filteret med en klut.
 3. Har du tatt av vannbeholderen eller vanndunken har du god tilgang til å kunne rengjøre den øverste delen av vannreservoaret i selve dispenseren. I tilfelle du bruker en vanndunk er det vanligvis et plastdeksel som holder dunken på plass – denne delen kan du ta av ved å skru den mot klokken og så løfte.
  Sjekk innsiden av vannreservoaret og gjør det rent med en klut.
  Ønsker du å bruke oppvaskmiddel er det fint, men da må du skylle godt i etterkant for å bli kvitt eventuelle såperester.
 4. Dryppebretten på forsiden er som regel veldig skittent. Ta den av og tøm den, og gi den en omgang i oppvaskmaskinen, evt. bruk masse såpe og vask den for hånd.
 5. Oppsiden og sidene av vanndispenseren kan du gjøre ren med en klut.

Har du behov å rengjøre innsiden av dispenseren (altså: reservoarene der vannet kjøles ned og den hvor vannet varmes opp), kan du bruke samme rensemiddel som for en kaffemaskin (kjøpes i dagligvarebutikk).
Følg oppskriften på pakken, og skyll godt i etterkant.