Kan man risikere at drikkevannet i springen ikke kan drikkes?

Vann-relatert helse baserer seg på at kravene til rent drikkevann som leveres til boliger i Norge faktisk tilfredsstilles i forhold til nivåer som settes av mattilsynet. Men kan man ta for gitt at dette gir rent drikkevann over alt? Det kan faktisk være grunner til at drikkevannet hos deg ikke tilfredsstiller krav til vannkvalitet for drikkevann. Vannverkene har krav til hvordan vannet skal behandles når det sendes ut fra dem, men det kan også være grunner til at vannet kan bli forurenset på veien. Selv om kommuner rundt om i landet vedlikeholder distribusjonsnettet for vann, så kan det skje at noen rør blir såpass korrodert at de faktisk forurenser vannet. Dette kan være inne i ditt eget hus, men kan også være faktum i rør som fører vannet til huset ditt hvis rørene er blitt gamle.

Vannverkene forsøker å håndtere denne typen problemer ved å redusere vannets evne til å ta til seg eventuell korrosjon eller annen tilsetning fra rør på veien, men hvis rørene er såpass slitte at det er mye korrosjon og metalliske stoffer som avgis, så kan dette forårsake at vannkvaliteten blir dårligere. Men selv om dette skjer, så er det største problemet misfarging og at smaken eventuelt påvirkes. I de alle fleste tilfeller så er ikke dette skadelig.

Er ditt vannverk godkjent?

Det er også mulig at vannkvaliteten kan bli redusert fra vannverket. Selv om et vannverk følger alle rutiner de er pålagt, så kan det skje endringer i vannet som gjør at deres rutiner ikke fanger opp eventuelle avvik umiddelbart. Det er også mulig at ditt vannverk ikke er godkjent av mattilsynet. Det vil sannsynligvis ikke bety at vannet ikke kan drikkes, men det kan bety at det er større mengder av forurensning i vannet enn det skal være.