Hvorfor benytter man desinfisering i stedet for destillering?

En av de mest effektive metodene for å oppnå god vannkvalitet, er destillering av vann. Ved destillering av vannet fordampes vannet for så å kondenseres igjen i en annen vannbeholder. Med destillering økes mulighetene til å fjerne mikroorganismene vesentlig i forhold til de fleste andre metoder. (mer…)

Vann-relatert helse

Hvis man går 100 år tilbake i tid i Norge, så hadde Norge en generelt dårlig vannkvalitet. Med dette fulgte også generelt dårlig vann-relatert helse. På denne tiden slet man med mange sykdommer som smittet via vannkilder. Dette var en viktig grunn for at man økte fokuset på vannkvalitet i Norge. (mer…)

Forskjell mellom vannfiltrering av drikkevann

For å få rent drikkevann ut til alle husstand benyttes det flere typer vannfiltrering for å bedre vannkvaliteten. (mer…)

Vanntemperatur og filtrering

I Norge er man vant til å kunne stole på at behandling gjennom vannfilter gjør vannet trygt å drikke rett fra springen. Men selv om man har filtrert vann i rør inn til huset, så kan man fortsatt oppleve at vannet får tilskudd av bakterier på veien gjennom rørsystemet. Det er noen faktorer vi bør vite om for å unngå at vi får nye bakterier i vannet. (mer…)

Vannkvalitet i Norge sammenliknet med andre land

I Norge har vi strenge regler for hva som kreves for forsyning av drikkevann. Private og offentlige vannverk blir regelmessig testet for å kunne påvise at de fortsatt leverer vann i forhold til vannkvaliteten som kreves. Kvaliteten som blir levert skal godkjennes av mattilsynet, og målet er at flest mulig skal være godkjent. I flere fylker er så lite som 50-60% av befolkningen tilknyttet vannforsyning som tilfredsstiller kravene som stilles for rent vann i Norge, men det er også fylker som har opp i mot 80-90% av befolkningen tilknyttet tilfredsstillende vannforsyning. Det betyr ikke at de resterende ikke også har bra vannforsyning, men det betyr at man har påvist høyere nivå enn maksimumskravet av en del faktorer som måles for å avgjøre vannkvaliteten.
(mer…)

Effekten av korrosjon på vannkvaliteten

På grunn av korrosjon fra rør og rørsystemer, kan vannet få for høyt innhold av metaller. Får vi får høyt metallinnhold i vannet, kan dette være skadelig og påvirker det vannkvaliteten. Dette skjer i hovedsak på grunn av surheten i vannet.
(mer…)

Peltier-effekten

Termoelektrisk kjøling (TEC) bruker Peltier-effekten for å skape en strøm av varme der to forskjellige typer materialer møter. En Peltier-kjøler, Pelter-varmeapparat, eller termoelektrisk varmepumpe er en “solid-state” aktiv varmepumpe som overfører varme fra den ene siden til den andre, avhengig av retningen av strømmen. Den kan brukes enten for oppvarming eller for avkjøling, men det i praksis som regel tilrettelagt for kjøling.

Teknologien er ikke like mye i bruk som f.eks. nedkjøling ved damp-komprimering. De viktigste fordelene sammenlignet med et vanlig kjøleskap er at en Peltier kjøler ikke har bevegelige deler, har ingen væske, har lang levetid, liten størrelse og kan utformes på forskjellige måter. De viktigste ulempene er høye kostnader og dårlig energieffektivitet.
(mer…)

Vanndispenser for å bedre vannkvalitet

I Norge kan man vise til strenge krav for vannkvalitet i drikkevannet, men selv om man leverer vann ut til kundene som tilfredsstiller kravene, kan opplevd kvalitet være annerledes. I flere tilfeller har forbrukere opplevd at vannet som kommer fra springen er misfarget og har en usmak slik at det ikke frister å drikke vannet. Når man da har bedt om å få vannet vurdert, viser det seg at vannet er innenfor kravene som stilles til vannkvalitet. Det kan være flere grunner til misfargingen. I noen tilfeller kan det rett og slett være partikler i vannet som er mindre enn de som fjernes i vannfilteret det går gjennom før det sendes ut fra vannverket. Alternativt kan misfargingen skyldes metalliske stoffer som er plukket opp på vei ut til kunden.
(mer…)

Vanndispenser på kontoret

En vanndispenser på kontoret er bra for produktiviteten!
Måten basisbehovene til folk blir møtt på kontoret påvirker produktiviteten på en direkte måte og selv små tilpasninger kan øke trivsel og ytelse.
(mer…)