Norsk vannkvalitet i forhold til resten av Europa

Målet med vann-relatert helse er stort det samme i de fleste vestlige land, men visste du at måten man løser det på varierer?

I Norge ønsker vi at vannet skal være så naturlig som mulig, i tillegg til at det ivaretar alle krav til vannkvalitet og ønsker til god vann-relatert helse. Andre land i Europa har samme mål, men hvordan man løser det er avhengig av økonomi. I Norge er vi relativt sett et lite antall innbyggere, og mengden vann som skal renses før det når forbrukerne er vesentlig lavere enn i de fleste land på det Europeiske kontinentet. Derfor er kostnadene lavere for oss å benytte oss av siste teknologi for å rense vannet vårt, som for eksempel UV-filtre. De fleste europeiske land benytter klor fremfor UV-filtre da det er vesentlig billigere å blande en mengde klor i vannet i forhold til at alt vannet må filtreres gjennom et UV-filter.

Klor i forhold til UV-filtre

Hva er fordelen med UV-filter i forhold til klor? I hovedsak så vil forbrukerne merke smak av klor i vannet dersom man må benytte en ganske høy andel klor for at vannet skal blir rent nok for å drikkes. Med UV-filter, derimot, drepes mikroorgansimer ved hjelp av stråling. Stråling setter ingen smak på vannet, og man vil derfor oppnå vann som oppleves som rent og friskt. Men selv om vi benytter UV-filtrering i Norge, så benytter vi også klor for sikkerhets skyld i vann der man mener det er nødvendig for å garantere at vannet er fritt for mikroorganismer for maksimal vannkvalitet. Vi benytter likevel en vesentlig lavere mengde klor som ikke er nok til å sette merkbar klorsmak på vannet.