Matlaging på ferie

Mange ønsker å bo i egen leilighet når man er på ferie, enten man leier eller om man velger å kjøpe en leilighet, for å kunne lage maten selv i leiligheten. På den måten kan man velge hva slags mat man spiser på ferie, og kan lage spennende retter med ingredienser fra det landet man besøker. Usikkerheten dukker opp når man da skal vurdere om man kan benytte springvannet i matlagingen. Selv om vann-relatert helse også er en viktig problemstilling i det landet du besøker, så er det likevel ingen garanti for at deres vannkvalitet ut til forbrukeren er den samme som hjemme. Norge har generelt sett ganske strenge krav til vannet som når frem til forbrukerne slik at man skal kunne benytte vannet som drikkevann og som vann til matlagingen.

Selv om innbyggerne i landet man besøker velger å benytte vannet i matlagingen, så er det ikke sikkert at det er like bra for nordmenn som besøker landet. Når man benytter vannet til daglig, utvikler man et høyere immunforsvar mot noe av innholdet i vannet. Men når nordmenn benytter vannet på samme måte, så kan man risikere å bli utsatt for smitte som kan skape ubehag eller gjøre at man kan få helserelaterte utfordringer.

Springvann i andre land har en annen vannkvalitet

Vannkvaliteten i Norge er ganske bra fordi man renser vannet både for partikler og for mikroorganismer. Andre land gjør dette på andre måter enn vi gjør hjemme. De kan benytte seg av metoder som er billigere. For eksempel er det ganske vanlig at man benytter seg av klor for å desinfisere vannet. Dette setter ofte en tydelig smak i vannet om det er eneste metoden man benytter, og mange kan oppleve et ubehag om man benytter seg av dette vannet som drikkevann eller til matlaging.