Hvorfor er det viktig for oss med god vannkvalitet?

I dag er ikke alle klar over hvorfor man renser vannet ut til forbrukere, bortsett fra for å få vekk partikler i vannet. De fleste er ikke klar over hva som forårsaker at vannkvaliteten kan være dårlig. Om du spør, vil det være mange som ikke synes det er et problem at det har vært et dødt dyr i brønnen, for eksempel, så lenge det ikke er der lenger…

Forbrukerne er såpass vant til å ha godt renset vann at de ikke lenger forholder seg til hva som foregår i andre enden av røret som fører frem til springen. De fleste tenker at jobben til vannverket i hovedsak er å få vannet frem til dem. At det blir renset, det tenker ikke alle helt over, bortsett fra at mange har skjønt at klor brukes for å rense vann da dette er noe man kan smake.

Mange sykdommer var tidligere relatert til dårlig vann-relatert helse

De fleste har vel også fått med seg at man kan oppleve litt problemer med magen en periode hvis noen mikroorganismer lurer seg med vannet fra vannverket. Det man ikke tenker på, er at før man hadde renset vann i springen, så var det ikke uvanlig at sykdommer kunne spre seg på grunn av vann-relatert helse. Og i motsetning til hva mange norske vannkunder tror, så finnes det også dødelige sykdommer som kan spre seg via vannet hvis man ikke renser det. Et eksempel kan være at det kan danne seg Legionella-bakterier i stillestående vann. Dette kan være dødelig for noen, og vi har opplevd dødsfall i Norge på grunn av dette, selv om det er ytterst sjelden. Det er vanskelig å ha full kontroll over store vannmengder ute i naturen, og man må derfor være sikker på å ta høyde for muligheten til at døde dyr har vært i kontakt med vannet, eller at avføring fra dyr er kommet ut i vannet.