Er grunnvannet alltid rent?

Kan man alltid stole på at grunnvannet er rent? Grunnvannet er som oftest bedre beskyttet mot ytre påvirkning enn overflatevann, og mange antar derfor at dette alltid kan brukes uten at man behøver å være bekymret for resultatet. Men selv om grunnvannet er mer beskyttet mot forurensning, så blir også det utsatt for påvirkning. Man kan oppleve at mineraler løses opp i vannet, i tillegg til at sjøvann i noen tilfeller kan blandes inn i grunnvannet.

Man kan derfor ikke garantere at grunnvannet man benytter i brønner eller som eventuelt benyttes som kilde for drikkevann er helt rent. Selv dette kan i noen tilfeller ha behov for å renses. Men vannkvaliteten i grunnvann er mer stabil enn kvaliteten på overflatevann, så når du først har testet vannet og avklart at det er tilfredsstillende rent, så er sannsynligheten stor for at det fortsetter å tilfredsstille krav til vannkvalitet.

Bør sjekke vannkvalitet på grunnvann

For å være sikker på å ivareta vann-relatert helse når du benytter grunnvann som drikkevann, så er det lurt å ta prøver av vannet for å avklare at vannkvaliteten er så bra som man ønsker. Dersom du benytter deg av grunnvann i brønn på hytta, og vannkvaliteten er sjekket og den tilfredsstiller kravene, så kan det også oppstå omstendigheter som kan gjøre at du bør sjekke kvaliteten regelmessig. Ved oversvømmelser, kan du for eksempel oppleve at overflatevann har blandet seg med grunnvannet og forringet vannkvaliteten. Hvis du baserer deg på grunnvann, så er det lurt å planlegge en regelmessig sjekk av vannet slik at du kan fortsette å være sikker på at kvaliteten er ok og at du trygt kan drikke det og benytte det til all form for matlaging. Det er bedre å være sikker enn å risikere å få ferien ødelagt av at man ikke sjekket at vannet fortsatt var ok.