Effekten av korrosjon på vannkvaliteten

På grunn av korrosjon fra rør og rørsystemer, kan vannet få for høyt innhold av metaller. Får vi får høyt metallinnhold i vannet, kan dette være skadelig og påvirker det vannkvaliteten. Dette skjer i hovedsak på grunn av surheten i vannet.

Korrosjon og vannkvaliteten

Når vann renner gjennom rør eller rørsystemer, vil surheten i vannet forårsake korrosjon fra rørsystemene. Dette betyr at metallinnholdet i vannet øker på vei ut til forbrukeren. Det er ønskelig å kontrollere dette nivået slik at man får en vannkvalitet hvor nivåene er innenfor krav som stilles til drikkevann. Hvis dette ikke håndteres, kan du oppleve at vannet inneholder høye nivåer av metaller som kobber, jern, sink, bly og mere. En høy konsentrasjon av noen metaller kan være giftig og må derfor filtreres bort.

Filtrering av metall

Det er flere måter å få bort metall på i et vannfilter, men i hovedsak er det ønskelig at vannet er ferdig filtrert før det ankommer forbrukerne. I tilfellet at korrosjonen forårsaker det høye metallinnholdet, så er det ikke mulig å filtrere dette bort i vannforsyningssystemet. Vannkvaliteten er tilfredsstillende i det det forlater vannforsyningssystemet, men er blitt forurenset igjen av transporten. Dette løses ved at man reduserer grunnen til at vannet tar opp dette metallet på veien.
pH: surhetsgrad i vannløsningerMan øker pH-verdien i vannet slik at surheten reduseres. Da vil vannet plukke opp mindre nivåer av metaller og vannkvaliteten ivaretas helt ut til sluttbrukeren. Man kunne ellers benyttet vannfilter med ionebyttingteknologi som reduserer metallinnholdet i vannet. I noen tilfeller kan man redusere innholdet av metaller, og også av andre ting som ikke er ønskelig i drikkevannet, ved hjelp av en vanndispenser med vannfilter som øker vannkvaliteten ytterligere etter man tapper det fra springen. Med en dispenser med vannfilter får man ekstra friskt og rent vann tilgjengelig når man ønsker det.