Hvorfor benytter man desinfisering i stedet for destillering?

En av de mest effektive metodene for å oppnå god vannkvalitet, er destillering av vann. Ved destillering av vannet fordampes vannet for så å kondenseres igjen i en annen vannbeholder. Med destillering økes mulighetene til å fjerne mikroorganismene vesentlig i forhold til de fleste andre metoder.

Grunnen til dette er at man ikke bare renser vannet med tilsetning av desinfiserende stoffer eller ved hjelp av UV-filter, men man fordamper vannet ved å øke det til kokepunktet. Når man koker vannet, tar man samtidig livet av de fleste mikroorganismene. Men man kan ikke garantere at 100% av alle mikroorganismer forsvinner ved destillering. Det er fortsatt sjanse for at noen organismer som overlever i over 100 grader og som i tillegg er lette nok til å følge med dampen kan overføres til den destillerte delen av systemet.

Til tross for denne muligheten, så regnes destillering som en av de mest effektive metodene for å rense vann, og man benytter ofte dette i laboratoriearbeid for å ha kontrollerte omgivelser uten mikroorganismer. Jo flere ganger man destillerer vannet, jo større er sjansen for å fjerne de fleste mikroorganismene.

Destillering er en kostbar løsning per mengde vann

Når målet er å ivareta vann-relatert helse, så ville dette vært en effektiv løsning som ville gjøre faren for smitte ekstremt liten. Hvorfor benytter man da ikke destillering for å sikre høy vannkvalitet i drikkevann? Grunnen til det er at man ønsker å oppnå god vann-relatert helse, men kostnader og energiforbruk er også viktige faktorer for å kunne oppnå den vannkvaliteten man ønsker ut til forbrukerne uten at man i tillegg hadde måttet påføre forbrukerne økte kostnader for å motta rent vann. På grunn av kostnader og energiforbruk ved destillering av store mengder vann, er desinfisering en mer vanlig metode å benytte.