Hvem er ansvarlig for å rette opp avvik i vannkvalitet til forbrukerne?

For å ivareta vann-relatert helse i Norge er det viktig at ansvar fordeles for hvem som skal påse at vannet holder den kvaliteten som kreves. Det er også viktig å ha et kontrollorgan som sikrer at regler for vannkvalitet overholdes. I Norge må eier av vannverket tilse at vannet til en hver tid leveres med den kvaliteten som forventes ut til forbrukerne. Hvis kvaliteten på vannet blir lavere enn det som er kravet, så må eier av vannverket straks tilse at det settes i gang tiltak for å løse reduksjonen i kvalitet. Det er viktig at vannet til en hver tid går gjennom den renseprosessen som er nødvendig slik at vann-relatert helse ivaretas. I tillegg til at vannet renses for partikler, så blir det også desinfisert ved hjelp av kjemikalier eller ved hjelp av UV-filtre. I noen tilfeller vil man benytte begge disse metodene.

Kontrollorgan for vannkvalitet

For at man skal være sikker på at vannkvaliteten ivaretas, så er det også viktig at man har et kontrollorgan som passer på at kvaliteten er som den skal være. I Norge stiller mattilsynet krav til vannkvaliteten som leveres ut til forbrukerne. At kvaliteten hos forbrukerne møter de standarder som til en hver tid gjelder, er viktig for at man trygt skal kunne benytte vannet som drikkevann, i tillegg til at det kan benyttes til matlaging. Man skal ikke behøve å koke eller desinfisere vann i norske hjem for å kunne benytte det i mat. Hvis man oppdager at smitte finnes i målinger fra vannet som leveres, kan man noen ganger oppleve at det tilføres mer klor for å løse problemet inntil man kan sette i verk andre tiltak. Det viktigste er at man vet at vannet som når frem til forbrukeren er fritt for smittsomme mikroorganismer og oppleves som rent.