Hvor alvorlig er det med dårlig vann-relatert helse?

Selv om Norge har bra løsninger for håndtering av spillvann fra kloakk og rensing av drikkevann, så er ikke dette tilfelle for resten av verden. FN rapporterer at 2 milliarder tonn avløpsvann sendes urenset ut i elver, innsjøer og andre vannkilder. Dette betyr at vann som av mange rundt omkring i verden benyttes som drikkevann forurenses og inneholder både mikroorganismer og bakterier som ikke bare kan skade mennesker, men som også kan drepe.

FN definerer dette som en kommende katastrofe. Denne typen problemer er neste ikke-eksisterende i Norge, men i andre land hvor man ikke har den samme håndteringen av spillvann, så er dette et stort problem. Man opplever dødsfall hver eneste dag.

1,8 millioner barn under 5 år dør årlig på grunn av dårlig vann-relatert helse

Over 1,8 millioner barn under 5 år dør hvert eneste år på grunn av sykdommer forårsaket av dårlig vannkvalitet og dårlig vann-relatert helse. Dette er tall som rapporteres fra FN, og som brukes for å understreke at vi står overfor en katastrofe. I land hvor man ikke kjenner til de reelle problemstillingene med dårlig vannkvalitet, så forsøker man å rense overflaten av drikkevannet for den verste forsøplingen, men det man ikke er fullstendig klar over, er at vannet allerede er forurenset og trenger annen form for rensing enn at man fjerner søppel. Disse samme landene opplever derfor også at flere barn og voksne blir syke og dør av vannet de er avhengige av for å holde seg i live.

Urenset spillvann er et problem i mange deler av verden og det gjøres altfor lite for å løse dette. I stedet må man leve med at mange personer blir syke og dør hver dag av noe som vi i Norge tar for gitt. Selv om vi i Norge har god vannkvalitet, er ikke dette noe resten av verden regner som en selvfølgelighet.